Denne personvernerklæringen omhandler den informasjonen vi samler inn fra deg når du bruker nettsiden vår. Når vi
samler inn denne informasjonen så opptrer vi som «databehandler», og etter lov er vi pålagt å gi deg informasjon om
oss, om hvorfor og hvordan vi bruker dataene dine, og om rettighetene du har over dataene dine.

Hvem vi er?
Vi er Frydenlund Kontormaskinservice AS, og det er vi som er ansvarlig for behandling for dine personopplysninger.
Vår adresse er:

Frydenlund Kontormaskinservice AS
Radøyvegen 389
5938 Sæbøvågen
Norge

Du kan kontakte oss via post på adressen ovenfor, gjennom e-post på post@frydenlund.no eller ved å sende en
forespørsel gjennom vårt Personvernsenter som du finner på våre nettsider.

Hvordan vi bruker informasjonen din

Når du bruker nettstedet vårt
Når du bruker nettstedet vårt til å se gjennom våre produkter og tjenester, og ser gjennom informasjonen vi har
tilgjengelig, så benyttes det en rekke informasjonskapsler fra oss og tredjeparter som er nødvendige for at nettstedet
skal fungere, for å samle nyttig informasjon om besøkende og for å bidra til å gjøre din brukeropplevelse bedre.

Noen av informasjonskapslene vi bruker er strengt nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere, og vi ber ikke om
samtykke til å plassere disse på datamaskinen.

Frydenlund Kontormaskinservice AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og
opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse
og telefonnummer.

I tillegg registrer Frydenlund Kontormaskinservice AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til
oss, for eksempel oversikt over hva som er kjøpt av varer.

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de varer og tjenester du har registrert deg for, og for å kunne administrere
kundeforholdet, gjennomføre leveranser, service, produktinformasjon, reklamasjonshåndtering og fakturering.

Særlig om bruk av informasjonskapsler «cookies»
På flere deler av vår nettside vil informasjonskapsler «cookies» kunne bli benyttet. Dette gjelder eksempelvis på våre
hjemmesider, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre vår nettside mer brukervennlig. Vi bruker
ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og
blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til
konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Frydenlund Kontormaskinservice AS har et saklig behov for
dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når
Frydenlund Kontormaskinservice AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil
opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger og taushetsplikt
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg/dere til utenforstående, unntatt når utlevering av
personopplysningene skjer:

1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder
I. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
II. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
III. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Frydenlund Kontormaskinservice AS tilgjengeliggjør ovennevnte
personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Frydenlund Kontormaskinservice AS forestår deler av den
tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Frydenlund
Kontormaskinservice AS sitt krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende
lovgivning.

Når du sender inn en forespørsel via vår nettside
Når du sender inn en forespørsel via vår nettside så kan det være vi ber deg om ditt navn, telefonnummer og epostadresse.

Vi bruker denne informasjonen til å svare på henvendelsen din, inkludert det å gi deg forespurte opplysninger om våre
produkter og tjenester. Vi kan også sende deg en epost flere ganger etter din forespørsel for å følge opp din interesse
og sørge for at vi har besvart din forespørsel til din tilfredshet. Vi vil gjøre dette basert på vår legitime interesse for å
gi deg nøyaktig informasjon før et salg.

Dine rettigheter som registrert
Ved lov kan du spørre oss om hvilken informasjon vi har lagret om deg, og du kan be oss om å rette denne
informasjonen hvis den er unøyaktig. Hvis vi har bedt om samtykke til å behandle dine personopplysninger så kan du
når som helst trekke tilbake dette samtykket.

Hvis vi behandler dine personlige data etter samtykke, eller for å oppfylle en kontrakt eller bestilling, så kan du be oss
om å gi deg en kopi av denne informasjonen i et maskinlesbart format slik at du kan overføre det til en annen
leverandør.

Hvis vi behandler dine personlige data på grunn av samtykke eller legitim interesse så kan du be om at dataene dine
blir slettet.

Du har rett til å be oss om å slutte å bruke informasjonen din i en periode hvis du tror at vi ikke har lovlig grunn til å
bruke denne informasjonen.

Til slutt, under noen omstendigheter kan du be oss om ikke å ta avgjørelser som påvirker deg ved å bruke
automatisert behandling eller profilering.

For å sende inn en forespørsel om dine personopplysninger via e-post, post eller telefon, vennligst bruk
kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor i Hvem vi er-delen av denne erklæringen.

Din rett til å klage
Hvis du har en klage om bruken av informasjonen din så ønsker vi at du kontakter oss direkte i første omgang slik at vi
kan håndtere klagen din. Du kan imidlertid også kontakte Datatilsynet hvis du har en klage.

Oppdateringer til denne personvernerklæringen
Vi evaluerer og oppdaterer regelmessig, om nødvendig, denne personvernerklæringen fra tid til annen, og når våre
tjenester og bruk av personopplysninger utvikler seg. Hvis vi ønsker å benytte oss av dine personlige data på en måte
som vi ikke tidligere har informert om så kontakter vi deg for å gi deg informasjon om dette, og om nødvendig be om
ditt samtykke.

Ved å benytte våre sider så samtykker du i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Bergen i samsvar med
lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Vi oppdaterer datoen for dette dokumentet hver gang det endres.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til: Frydenlund Kontormaskinservice
AS

Denne erklæringen er sist oppdatert 24. juni 2018

Lukk meny