Vi fokuserer på teknologien

slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet

Full IT-drift, ASP løsninger, kopi/print, rekvisita, kabling, kameraovervåkning, webløsninger og mye mer.

I forbindelse med brann i våre produksjons- og kontorlokaler i slutten av september 2017 opplevde vi at alt datautstyr, inkludert servere, ble totalskadet. Men som en følge av at vi hadde valgt å benytte oss av ekstern backup-løsning levert av Frydenlund Kontormaskinservice AS mistet vi i praksis ingen data, og var oppe og gikk igjen på alle datasystemer i løpet av 1-2 dager.

Jan-Ove Hovdenak

General Manager
Mundal Gruppen AS

Hva kan vi gjøre?

Vi gjør alt!

KOPI/PRINT

DATAUTSTYR OG TILBEHØR

Office 365

SKY-tjenester

NETTVERK

Kabling

kamera-overvåkning

KAsse / Butikkdata

Online backup

administrert IT-løsning

på stedet-service

rekvisita

Lukk meny